Diagnostic Nederland / Privacy Policy
 
Contacteer ons - Sitemap
Nederlands - English
Nederland
Privacy Policy

1. Politiek van Menarini

Menarini eerbiedigt het privéleven van de gebruikers van de website www.menarinidiagnostics.nl (de"Site") en zij verbindt zich tot de bescherming van hun gegevens met persoonlijk karakter.

Deze politiek inzake privéleven (de"Politiek") geeft toelichting over hoe Menarini de gegevens met persoonlijk karakter van de gebruikers van de Site verzamelt, overdraagt en gebruikt, alsook over de praktijken van de Site inzake veiligheid.

De meeste pagina's van onze Site vereisen geen enkele vorm van registratie, zodat U onze Site kan bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens kenbaar te moeten maken.

Niettemin, kunnen sommige diensten de onthulling nodig maken van bepaalde persoonlijke gegevens. Die gegevens worden niettemin slechts met uw uitdrukkelijk akkoord verzameld en behandeld.

De verantwoordelijke van de behandeling van de gegevens met persoonlijk karakter is de uitgever van de Site: Menarini Benelux N.V. division Diagnostics - De Haak 8 - 5555 XK Valkenswaard - The Netherlands -K.v.K. Eindhoven 17085642, Tel. +31-40-2082000, Fax. +31-40-2042184.

Wanneer de Site het toelaat, vereist de toegang tot de beveiligde pagina's uw identificatie en het veronderstelt uw aanvaarding zonder voorbehoud van het recht van de uitgever om uw persoonlijke gegevens op automatische wijze te behandelen.

2. Verzameling en behandeling van de persoonlijke gegevens

Menarini verzamelt uitsluitend uw gegevens met persoonlijk karakter (zoals bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres, geslacht, leeftijd enz.) wanneer die gegevens U gevraagd worden en/of wanneer U vrijwillig die gegevens via de Site meedeelt.

De gegevens met persoonlijk karakter die U ons verstrekt worden in een database verzameld, behandeld en beveiligd met als enig doel:

- Uw verzoeken te behandelen

- Om aan de gebruiker toe te laten toegang te krijgen tot bepaalde diensten en informaties,

- Om uw sollicitaties te behandelen.

Het merendeel van de diensten van die Site zijn bestemd voor personen van 18 jaar of meer.

Ieder individu die informatie verzoekt over een behandeling met betrekking tot kinderen moet tenminste 18 jaar oud zijn.

Menarini zal nooit vrijwillig persoonlijke gegevens verzamelen of behandelen die betrekking hebben op kinderen, voor welke redendan ook, met inbegrip van onthulling aan derden, zonder het uitdrukkelijk akkoord van een ouder of van een wettelijke vertegenwoordiger.

3.Registratie van de navigatiegegevens

Tijdens uw bezoek op onze Site, kan het zijn dat wij automatisch informaties verzamelen (t.t.z. anders dan via een registratie) die het niet toelaten U persoonlijk te identificeren (bijvoorbeeld, het type navigatoren het gebruikt OS, de domeinnaam van uw oorspronkelijke website, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijdsduur van uw bezoek, de bezochte pagina's).

4. Mededeling van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden noch geheel noch gedeeltelijk aan derden overgedragen, verhuurd of verkocht. De gegevens met persoonlijk karakter worden slechts medegedeeld indien dit vereist wordt door de wet, in geval van wettelijke noodzaak, op verzoek van de gerechtelijke overheden of van de politie diensten, zonder voorafgaandelijk toestemming van hun titularis. Wij mogen ook uw persoonlijke gegevens meedelen indien wij een wettige reden hebben om te denken dat de transmissie van die gegevens noodzakelijk is om te identificeren, contacteren of een gerechtelijk geding aan te vatten tegen een persoon die U zou kunnen schaden of de rechten, eigendommen of activiteiten zou kunnen schenden van Menarini of van andere gebruikers van de Site of van om het even wie die potentieel benadeeld kan worden.

De gegevens met persoonlijk karakter worden in de meest strikte vertrouwelijkheid behandeld door A. Menarini Benelux N.V. Division Diagnostics en door andere vennootschappen van de groep Menarini die gevestigd zijn in een Lidstaat van de Europese Unie en door de vennootschappen van wie de tussenkomst noodzakelijk of nuttig is voor het verwezenlijken van een van de doelen van Menarini hierboven vermeld.

5. Navigatiedata en Cookies

De verwerking van de persoons gegevens van gebruikers die de website bezoeken wordt beperkt tot de zogenaamde"navigatiedata". Dit zijn de gegevens die naar de website zijn verzonden en die nodig zijn om de computersystemen te laten draaien die zijn ingesteld voor het beheer van de Website en internet communicatieprotocollen. IP-adressen of domeinnamen van computers die de website bezoeken en overige parameters met betrekking tot het besturingssysteem dat wordt gebruikt voor de verbinding met de website zijn hiervan voorbeelden. Het Bedrijf verzamelt zulke en andere gegevens (bijvoorbeeld het aantal bezoeken en de tijd die wordt besteed aan de website) voor statistische doeleinden en anoniem, om de werking van de Website te controleren en de efficiëntie ervan te verbeteren. Deze gegevens worden niet verzameld om te worden geassocieerd met andere informatie over de gebruiker van de Site. Ook is het niet zo dat ze zorgen voor identificatie van de gebruikers. Dergelijke gegevens kunnen echter mogelijk wel leiden tot identificatie van de gebruikers als ze worden verwerkt en geassocieerd met andere gegevens die bij derden zijn opgeslagen. Daarom worden navigatiedata onmiddellijk gedeïdentificeerd nadat ze verwerkt zijn en kunnen ze alleen worden teruggehaald door het Bedrijf om de plegers te verifiëren, of identificeren, van potentiële IT-gerelateerde strafbare feiten die zijn gepleegd ten nadele van of via de Website. Niettegenstaande de laatste uitzondering worden navigatiedata zoals hierboven beschreven slechts gedurende een beperkte tijd bewaard, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijkebepalingen.

De Website gebruikt cookies. Door op de Website te surfen stemt de gebruiker in met het gebruik van de cookies die zijn opgegeven in dit Privacybeleid

Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf worden opgeslagen. Cookies zijn onderverdeeld in ​​twee hoofdcategorieën: "technische cookies" en "profilerings cookies".

Technische cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van een website en om navigatie mogelijk te maken voor de gebruiker; zonder deze cookies kan de gebruiker de pagina's van de website niet goed bekijken of bepaalde diensten niet gebruiken.

Profilerings cookies zijn ontworpen om profielen van de gebruiker te maken, om zo online commerciële advertenties te kunnen versturen die overeenkomen met de voorkeuren die de gebruiker heeft aangegeven tijdens het navigeren door de website.

Cookies kunnen verder worden geclassificeerd als:

 • "Sessie cookies”, die onmiddellijk worden gewist nadat de navigatiebrowser wordt afgesloten;
 • "Permanente"cookies, die voor een bepaalde periode in de browser worden opgeslagen. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om het apparaat te herkennen dat verbinding maakt met de Website, om zo de authenticatie bewerkingen voor de gebruiker makkelijker te maken.
 • “Eigen” cookies van de website, ook wel bekend als "first-party "cookies, die worden gegenereerd en beheerd door de beheerder van de website die de gebruiker bezoekt;
 • "Third-party"cookies, die worden gegenereerd en beheerd door anderen dan de beheerder van de website die de gebruiker bezoekt;

  De soorten cookies die op de Website worden gebruikt

  De Website gebruikt de volgende soorten cookies:

  (I) "interne" cookies, die ofwel"sessie cookies" of "permanente cookies" kunnen zijn; deze cookies zijn nodig om de navigatie van de website mogelijk te maken en voor interne veiligheid en systeembeheer;

  (Ii) "externe","permanente" cookies, die door de website worden gebruikt om statistische gegeven naar het Google Analytics-systeem te sturen, waardoor het Bedrijf statistische analyses kan uitvoeren van de toegangen/bezoeken aan de website. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleindenen voor het onthouden van informatie in geaggregeerde vorm. Met behulp van een paar cookies (respectievelijk een permanente cookie en een sessiecookie, waarvan de laatste wordt verwijderd wanneer de gebruiker de browser sluit),slaat Google Analytics ook de tijdsvermeldingen op ten tijde van de start van het bezoek en het verlaten van de Website. Het is mogelijk om te voorkomen dat Google cookies gebruikt voor het verzamelen van gegevens, en dus ook dat ze consequent verwerkt worden, door de browser plug-in te downloaden en te installeren die op de volgende website wordt aangeboden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

  Aangezien het Bedrijf niet beschikt over de bron codes van sommige of alle Third-party cookies, kan het op dit moment niet technisch voorkomen dat ze aangemaakt worden. Daarom is het niet mogelijk gebruikers de mogelijkheid te bieden om cookies rechtstreeks vanaf deze pagina uit te schakelen. Toch kunnen gebruikers het grootste gedeelte van deThird-party cookies die op deze website gebruikt worden uitschakelen, door de procedures te volgen die in de Privacybeleidsdocumenten van de desbetreffende cookie-eigenaren zijn beschreven -beschikbaar door op de links in de tabel hieronder te klikken- of door de instellingen van hun browser te wijzigen. We willen u er in ieder geval op attenderen dat het uitschakelen van cookies invloed kan hebben op de mogelijkheid om over de website te surfen en optimaal te profiteren van de functies en diensten op de website.

  De volgende tabel bevat de gegevens van de cookies op de website. Voor elke "third party"- cookie vindt u een link naar het privacybeleid van het betreffende onderwerp dat deze cookies genereert en beheert.

COOKIES

TYPE

DOEL

PRIVACYBELEID

www.menarinidiagnostics.nl

First-party - Sessie en permanent

Cookies die nodig zijn om navigatie op de Website mogelijk te maken, voor interne veiligheids- en administratieve doeleinden, alsmede voor het onthouden van de door de gebruiker geselecteerde taal

Dit document

google.it
google.com

Third-party - permanent

Cookie voor de Google Analytics service

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it

http://www.google.com/policies/privacy/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Uitschakelen van cookies in de browser instellingen

Hieronder is een handleiding opgenomen van hoe cookies beheerd kunnen worden in de meest voorkomende browsers.

Chrome

 1. Selecteer het menu rechtsboven in de taakbalk van de browser
 2. Selecteer Instellingen
 3. Selecteerde link Toon geavanceerde instellingen
 4. Selecteer content-instellingen in het onderdeel Privacy
 5. In het onderdeel Cookies past u de volgende instellingen aan in overeenstemming met het gewenste beheer van cookies:
  Gegevens lokaal bewaren
 6. Gegevens alleen onthouden als de browser is gesloten
 7. Verhinderen dat sites gegevens instellen
 8. Third-party cookies en site gegevens blokkeren
 9. Uitzonderingen beheren voor sommige internet sites
 10. Alle cookies en site gegevens

  Voor meer informatie bezoekt u de speciale internetpagina

  Mozilla Firefox

 1. Selecteer het menu rechtsboven in de taakbalk van de browser
 2. Selecteer Opties
 3. Selecteer het paneel Privacy
 4. In het onderdeel Tracking selecteert u debetreffende knop als u websites wilt doorgeven waardoor u niet gevolgd wenst te worden
 5. In het onderdeel Geschiedenis selecteert u de optie Aangepaste instellingen gebruiken uit het uitklapmenu en past u de volgende instellingen op basis van het gewenste beheer van cookies:
  Accepteer cookies (door het selecteren van de betreffende knop);
 6. Accepteer cookies van derden (door het selecteren van een van de volgende opties in het uitklapmenu: altijd, afkomstig van eerder bezochte sites, nooit)
 7. Bewaren totdat (selecteer een van de volgende opties in het uitklapmenu: totdat ze verlopen, totdat Firefox wordt gesloten, of vraag elke keer).
 8. In het onderdeel Geschiedenis is het ook mogelijk om de knop Toon cookies te selecteren als u de cookies in uw computer wilt verwijderen.

  Voor meer informatie bezoekt u de speciale Webpagina van Mozilla

  Internet Explorer

 1. Selecteerde knop Tools
 2. Selecteer Internetopties
 3. Selecteerde tab Beveiliging
 4. Selecteer in het uitklapmenu een van de opties om de instellingen aan te passen in overeenstemming met het gewenste beheer van cookies:
  Alle cookies blokkeren
 5. Hoog
 6. Middelhoog
 7. Medium
 8. Laag
 9. Alle cookies accepteren
 10. Selecteerde knop Sites als u wilt specificeren welke sites altijd of nooit cookies mogen gebruiken; u doet dit door het adres van de websites in te voeren in het venster Webadres en door de knoppen Blokkeren of Toestaan te selecteren.

  Voor meer informatie bezoekt u de speciale Webpagina van Microsoft

  Safari

 1. Start Safari
 2. Klik op Safari
 3. Selecteer Voorkeuren en daarna Privacy
 4. In het onderdeel Cookies Blokkeren selecteert u de optie voor cookiebeheer van uw voorkeur.
 5. Om te zien welke sites cookies op uw computer hebben opgeslagen klikt u op Details

  Voor meer informatie bezoekt u de speciale Webpagina van Apple

  Opera

 1. Start Opera
 2. Selecteer Instellingen vanuit het hoofdmenu links boven in het scherm.
 3. Selecteer Privacy en Beveiliging
 4. Selecteer een van de volgende opties in het onderdeel Cookies:
  Accepteer cookies – cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen
 5. Wis nieuwe cookies bij het verlaten van Opera
 6. Cookies nooit accepteren
 7. Cookies alleen accepteren van de website die ik bezoek
 8. Vraag eerst of cookies geaccepteerd worden
 9. Door de knop Cookies beheren te selecteren kunt u de cookies verwijderen die zijn opgeslagen in uw computer

  Voor meer informatie bezoekt u de speciale Webpagina van Opera

  De website kan links naar andere sites bevatten(zogenaamde "sites van derden"). Het Bedrijf heeft geen toegang tot of controle over cookies, “ web beacons” en andere tracking-technologieën die kunnen worden gebruikt door websites van derden, waarmee de gebruiker toegang kan krijgen tot de website; het controleert op geen enkele wijze de content en het materiaal dat is gepubliceerd op, of afkomstig is van, websites van derden; en het heeft geen controle over hoe de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt door dergelijke websites- het bedrijf verwerpt derhalve uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid die zich kan voordoen in verband met al deze omstandigheden. Gebruikers moeten het privacybeleid controleren van sites van derden waarmee ze verbinding maken via de Website en zich vergewissen van de voorwaarden voor het verwerken van hun persoonsgegevens. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Website zoals hierboven omschreven.

  6. Veiligheid van de gegevens

  Menarini heeft voorzorgsmaatregelen en procedures in het werk gesteld ten einde de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te verzekeren, en zij houdt die up to date. Uw gegevens worden redelijkerwijze beveiligd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, niet toegelaten toegang of niet toegelaten onthullingen.

7. Links naar andere websites

Die Site kan links bevatten naar andere websites van vennootschappen van de groep Menarini of van derden, als dienst voor onze gebruikers. Deze Politiek is niet toepasselijk op die websites. Indien U dergelijke websites bezoekt, aanvaardt U dat Menarini niet verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid tot die websites noch voor hun inhoud.

8. Recht van toegang en tot verbetering

U heeft het recht om toegang te vragen naar de gegevens met persoonlijk karakter die U betreffen, en die door Menarini behandeld worden. U heeft ook het recht om de updating ervan te vragen, als ook de verbetering van uw gegevens met persoonlijk karakter. Die rechten kunnen uitgeoefend worden door ons schriftelijk te contacteren op het adres bovenaan huidige Politiek, en mits het geven van een identiteitsbewijs.

Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1 september 2001, wordt de uitgever vrijgesteld van aangifte bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Menarini behoudt zich het recht voor om die Politiek te wijzigen. Elke wijziging aan huidige Politiek zal zonder verwijl op deze pagina worden aangekondigd.